مقدمه

نسخه فارسی راهنمای Digital First Aid Kit برای اولین بار توسط نبض ایران در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است. بی‌خوف فایل پی‌دی‌اف را برای دسترسی راحت‌تر به بخش‌های مختلف تقسیم کرده است که لیست کامل آن را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.


ھدف بسته کمک‌ھای اولیه دیجیتال این است که کسانی را که با تھدیدات بسیار شایع دیجیتالی روبه‌رو می‌شوند حمایت کند. این بسته به مدافعان حقوق بشر، وبلاگ‌نویسان، کنشگران و روزنامه‌نگاران مورد تھدید، ابزاری برای تشخیص مشکلات احتمالی پیش آمده ارائه می‌دھد و ھمچنین دستورالعمل‌ھایی برای کمک به افراد در معرض خطر را فراھم می کند.

قسمت اول این بسته آموزشی با ارائه راه‌ھای امن ارتباطی آغاز می‌شود که چگونه شما و یا شخصی که در معرض خطر دیجیتال است بتواند توسط راھی امن تقاضای کمک کند. قسمت‌ھای بعدی شامل بخش‌ھایی چون دزدیده شدن حساب کاربری، مصادره دستگاه، آلودگی بدافزاری و حمله‌ھای گسترده عدم سرویس‌دھی DDoS است. ھر بخش با پرسش‌ھایی در مورد شما، دستگاه و شرایط شما آغاز می‌شود. این پرسش‌ھا شما را راھنمایی می‌کنند برای اینکه بتوانید مشکل را درست ارزیابی کنید و یا فردی که می‌خواھد کمک کند را بھتر از شرایط پیش آمده مطلع کنید. در بخش بعدی قدم‌ھای اولیه برای فھم و حل بالقوه مشکل توضیح داده می‌شود. این گام‌ھا به شما و یا فرد راھنما برای تشخیص زمان مناسب کمک‌گیری از یک متخصص کمک می‌کنند.

بسته کمک‌ھای اولیه دیجیتال قرار نیست به عنوان یک راه حل نھایی برای ھمه‌ مشکلات اورژانسی شما عمل کند. تلاش این بسته، دادن ابزارھایی برای یک ارزیابی اولیه از اتفاقات است و ھمچنین از طریق این بسته تعیین کنید که آیا خودتان می‌توانید برای کاھش مشکل کاری بکنید یا نه. اگر ھر لحظه‌ در مورد به کارگیری ھرکدام از راه‌حل‌ھای ارائه شده دچار عدم اطمینان شدید، سریعا از متخصصان کمک بگیرید.

این بسته ھنگامی‌ ایجاد شد که تعدادی از سازمان‌ھای فعال در عرصه مسائل اورژانسی دیجیتال مشاھده کردند که کسانی که مورد تھدید دیجیتالی قرار می‌گیرند غالبا نمی‌دانند چه کنند یا چه زمانی تقاضای کمک کنند. این بسته الھام گرفته از این باور بود که ھمه دارای توانایی به کارگیری اقدامات پیشگیرانه ھستند. ھمچنین، ھمه می‌توانند به ھمکاران خود در ھنگام خطر کمک کنند. این بسته به خود شخص این امکان را می دھد که مشکل پیش آمده را تشخیص دھد و خصوصا کمک مفیدی است برای خبرنگاران، وبلاگ‌نویسان، کنشگران و مدافعان حقوق بشر که سریع متوجه مشکلات امنیتی به وجود آمده برای دستگاه خود شوند و به راحتی تشخیص دھند چه زمانی نیاز دارند از متخصص تقاضای کمک کنند و ھمچنین در بھبود امنیت دیجیتالی فردی آن‌ھا یاری می‌رساند.

علاوه بر این، بسته آموزشی موجود به عنوان یک چک لیست راھنما برای افرادی که مورد مراجعه افراد مورد خطر
ھستند عمل می‌کند. این بسته حاصل کار مشترک Hivos و The Digital Defenders Partnership و Global Voices و EFF و IWPR و CIRCL و Qurium و Access و Freedom House و Internews و Frontline Defenders و Open Fund Technology و متخصصان امنیت فردی که در زمینه امنیت دیجیتال و پاسخگویی سریع فعالیت می‌کنند است. این بسته دائما مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد، برای دادن پیشنھاد برای اضافه کردن موردی، یا دادن نظرات و سوال در مورد ھر بخش لطفا به GitHub مراجعه کنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
‫مطلب به‌روز نیست؟‬