چگونه اصل پیام را در ایمیل مشاهده کنید؟

برای بررسی دقیق ایمیل‌های مشکوک نیاز به اصل پیام یا همان Original Message است. بسته به سرویس ایمیلی که استفاده می‌کنید، روش دسترسی به اصل پیام ممکن است متفاوت باشد. از همین رو در اینجا تنها به سه سرویس معروف ایمیل و پرطرفدار میان کاربران فارسی‌زبان پرداخته می‌شود.

دسترسی به اصل پیام در جی‌میل

برای دیدن اصل پیام یا همان Original Message در جی‌میل تنها کافی است پیام مورد نظرتان را باز کنید و سپس بر روی Show original کلیک کنید.

با کلیک کردن بر روی Show original، پنجره جدید باز می‌شود که شما تنها کافی است بر روی Download original کلیک کنید و سپس فایلی که دانلود می‌شود را همراه با ایمیل مشکوک برای بی‌خوف ارسال کنید.

دسترسی به اصل پیام در یاهو

برای دیدن اصل پیام یا همان Original Message در یاهو تنها کافی است پیام مورد نظرتان را باز کنید و سپس بر روی View Raw Message کلیک کنید.

با کلیک کردن بر روی View Raw Message، پنجره‌ای جدید باز می‌شود که تنها کافی است که کل متن را کپی و همراه با ایمیل مشکوک برای بی‌خوف ارسال کنید.

دسترسی به اصل پیام در اوت‌لوک

برای دیدن اصل پیام یا همان Original Message در اوت‌لوک تنها کافی است پیام مورد نظرتان را باز کنید و سپس بر روی View message source کلیک کنید.

با کلیک کردن بر روی View message source، پنجره‌ای جدید باز می‌شود که تنها کافی است تمام متن داخل آن پنجره را همراه با ایمیل مشکوک برای بی‌خوف ارسال کنید.

آیا این مطلب مفید بود؟
‫مطلب به‌روز نیست؟‬