پایان رسمی پروژه بی‌خوف


با پیوستن پروژه بی‌خوف به زیرمجموعه‌ آزمایشگاه سرتفا، این پایگاه اطلاعاتی دیگر به‌روزرسانی نخواهد شد و از این پس، تازه‌ترین اخبار و مطالب آموزشی در زمینه امنیت دیجیتال را از طریق وب‌سایت سرتفا دنبال نمایید.

۱۳۹۳-۱۳۹۷